Książka Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne

Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 114,00 zł 114.00
Cena netto: 108,57 zł
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Ocena: 5
Producent: -
Kod produktu: 038-038-002
Kod producenta: Technika chłodnicza dla praktyków

Opis

Poznańskie Wydawnictwo SYSTHERM udostępniło kolejną publikację z serii Technika chłodnicza dla praktyków pt. "Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne". Tematyka poradnika obejmuje stosowanych w instalacjach chłodniczych sprężarek (tłokowych, scroll, śrubowych, rotacyjnych), skraplaczy, chłodnic powietrza i cieczy, zbiorników cieczy,a także chłodnic międzystopniowych i ich zastosowania. W publikacji omówiono również najczęstsze rozwiązania agregatów wody lodowej oraz objawy, przyczyny, metody naprawy i zapobiegania awariom.
W podręczniku zamieszczono informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych gazów cieplarnianych stosowanych w chłodnictwie. Obszerną informację opracowano na podstawie aktualnego prawa polskiego i obowiązujących rozporządzeń Unii Europejskiej.
"Urządzenia chłodnicze..." opracowana została przez autorów znanych w środowisku, napisana jest językiem bardzo przystępnym oraz jest bogato ilustrowana.
Publikacja skierowana jest do osób związanych z branżą chłodniczą oraz do środowisk akademickich i szkół technicznych.
Długotrwałości użytkowania książki zapewni zastosowana oprawa szyto-klejona.


Spis treści:

WYKAZ OZNACZEŃ
JEDNOSTKI WIELKOŚCI FIZYCZNYCH

1. SPRĘŻARKI CHŁODNICZE
1.1. PODZIAŁ SPRĘŻAREK
1.2. SPRĘŻARKI TŁOKOWE
1.2.1. Kryteria podziału sprężarek tłokowych
1.2.2. Zasada działania sprężarki tłokowej ze zmiennym przepływem
1.2.3. Budowa sprężarek półhermetycznych
1.2.4. Smarowanie elementów napędu
1.2.5. Chłodzenie silnika i głowicy cylindra
1.2.6. Budowa sprężarek hermetycznych
1.2.7. Zastosowanie sprężarek hermetycznych
1.2.8. Zawory tłokowych sprężarek chłodniczych
1.2.8.1. Znaczenie i rola zaworów w sprężarkach
1.2.8.2. Wykres indykatorowy sprężarki tłokowej
1.2.8.3. Typy i rozwiązania konstrukcyjne zaworów
1.2.8.4. Producenci oraz przykłady konstrukcji zaworów sprężarkowych
1.2.8.5. Zasada działania zaworów samoczynnych i charakterystyki dynamiczno-przepływowe
1.2.8.6. Materiały, dobór i eksploatacja zaworów
1.2.9. Przyczyny mechanicznych uszkodzeń sprężarek tłokowych
1.2.9.1. Zalewanie czynnikiem chłodniczym
1.2.9.2. Rozruch zalanej sprężarki
1.2.9.3. Uderzenie cieczowe
1.2.9.4. Przegrzanie sprężarki
1.2.9.5. Utrata oleju
1.2.10. Równoległa praca sprężarek
1.2.10.1. Zasada połączenia równoległego sprężarek
1.2.10.2. Układ olejowy i ciśnienia parowania
1.2.10.3. Układ regulacji poziomu oleju
1.2.10.4. Sterowanie układem sprężarek połączonych równolegle
1.2.11. Sprężarki tłokowe twin
1.2.11.1. Budowa i zasada działania
1.2.11.2. Urządzenia dodatkowe
1.2.11.3. Charakterystyka robocza
1.3. SPRĘŻARKI TYPU SCROLL
1.3.1. Zasada działania
1.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne
1.3.2.1. Podatność promieniowa sprężarek Copeland Scroll TM
1.3.2.2. Podatność osiowa sprężarek Copeland Scroll TM
1.3.3. Zakresy zastosowań
1.3.4. Metody regulacji wydajności sprężarek spiralnych
1.3.5. Zastosowanie nowych technologii
1.3.5.1. Wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego
1.3.5.2. EVI – wtrysk par czynnika chłodniczego
1.3.5.3. Digital Scroll
1.3.5.4. Dual Scroll
1.3.6. Kierunki rozwoju sprężarek spiralnych
1.4. SPRĘŻARKI ŚRUBOWE
1.4.1. Budowa, zasada działania i zastosowanie
1.4.2. Sprężarki śrubowe kompaktowe]
1.4.3. Półhermetyczne sprężarki śrubowe
1.4.3.1. Półhermetyczne sprężarki śrubowe na przykładzie firmy Copeland
1.4.3.2. Półhermetyczne sprężarki śrubowe na przykładzie firmy Frascold
1.5. SPRĘŻARKI ROTACYJNE
1.5.1. Sprężarki rotacyjne jednołopatkowe z tłokiem mimośrodowym
1.5.2. Sprężarki rotacyjne z wirnikiem łopatkowym
1.6. REGULACJA WYDAJNOŚCI SPRĘŻAREK
1.6.1. Metoda pracy cyklicznej załącz/wyłącz
1.6.2. Równoległe połączenie kilku sprężarek
1.6.3. Unoszenie zaworu ssania
1.6.4. Odciążenie głowicy cylindra (regulacja obejściowa
1.6.5. Blokowanie ssania
1.6.6. Zmiana przestrzeni sprężania (reekspansja)
1.6.7. Dławienie zasysanej pary czynnika chłodniczego
1.6.8. By-pass gorących par czynnika chłodniczego (regulacja upustowa)
1.6.9. Zmiana prędkości obrotowej silnika napędowego sprężarek
1.6.10. Modulacja działania zaworu elektromagnetycznego w sprężarkach Digital Scroll
1.7. ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI SPRĘŻAREK NA ŚWIECIE

2. CHŁODNICZE WYMIENNIKI CIEPŁA
2.1. SKRAPLACZE I CHŁODNICE CIECZY
2.1.1. Procesy zachodzące w skraplaczu
2.1.2. Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem-skraplacze wentylatorowe chłodnice cieczy
2.1.2.1. Skraplacze chłodzone powietrzem
2.1.2.2. Wpływ wentylatorów na działanie skraplaczy chłodzonych powietrzem
2.1.2.3. Wentylatorowe chłodnice cieczy
2.1.3. Wyparne wymienniki ciepła
2.1.3.1. Budowa i zasada działania
2.1.3.2. Eksploatacja
2.1.3.3. Nietypowe konstrukcje wymienników wyparnych
2.1.3.4. Dobór urządzeń do instalacji
2.1.3.5. Obliczenia cieplne
2.1.4. Skraplacze chłodzone wodą
2.1.4.1. Zastosowanie i ogólna charakterystyka
2.1.4.2. Skraplacze płaszczowo-rurowe poziome
2.1.4.3. Skraplacze płytowe
2.1.4.4. Skraplacze koaksjalne przeciwprądowe
2.2. PAROWNIKI
2.2.4. Podstawy działania parowników
2.2.5. Parowniki do chłodzenia cieczy
2.2.5.2. Parowniki płaszczowo-rurowe
2.2.5.3. Parowniki płytowe
2.2.5.4. Parowniki rurowe (wężownicowe)
2.2.5.5. Parowniki współosiowe koaksjalne
2.2.6. Parowniki do chłodzenia powietrza
2.2.6.2. Parowniki z naturalnym przepływem powietrza
2.2.6.3. Chłodnice wentylatorowe
2.2.7. Odszranianie oziębiaczy powietrza
2.2.7.2. Szronienie i odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza
2.2.7.2.1. Podstawowe problemy szronienia i odszraniania
2.2.7.2.2. Właściwości szronu i lodu
2.2.7.2.3. Systemy odszraniania oziębiaczy powietrza
2.2.7.2.4. Sprawność energetyczna odszraniania
2.2.7.3. Automatyzacja procesu odszraniania
2.2.7.3.1. Inicjacja procesu odszraniania
2.2.7.3.2. Zakończenie procesu odszraniania
2.2.7.4. Algorytm odszraniania grzałkami elektrycznymi
2.2.7.5. Algorytm odszraniania gorącym gazem czynnika
2.2.7.5.1. Instalacja chłodnicza monobloku
2.2.7.5.2. Instalacja chłodnicza magazynu prowiantu jednostki morskiej
2.2.7.5.3. Podsumowanie
2.2.7.6. Sterowniki klasyczne i dedykowane
2.2.7.6.1. Sterowanie procesem odszraniania
2.2.7.6.2. Elastyczny dobór czasu między odszranianiami
2.3. NOWE TENDENCJE W BUDOWIE CHŁODNICZYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA
2.4. ZBIORNIKI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO CIECZY
2.5. CHŁODNICE MIĘDZYSTOPNIOWE
2.6. CHEMICZNE OCZYSZCZANIE SKRAPLACZY NATRYSKOWO-WYPARNYCH
2.6.1. Wpływ grubości osadu na pracę skraplacza
2.6.2. Chemiczne usuwanie osadów kamienia wodnego
2.7. AKUMULACYJNE ZBIORNIKI ZIMNA

3. AGREGATY DO SCHŁADZANIA CIECZY
3.1. WSTĘP
3.2. PRZEGLĄD KONSTRUKCJI I I ZASTOSOWAŃ
3.2.1. Chłodzenie wody za pomocą sprężarek spiralnych
3.2.2. Chłodzenie wody za pomocą sprężarek tłokowych
3.2.3. Chłodzenie wody za pomocą sprężarek śrubowych
3.3. AGREGAT ZE SPRĘŻARKAMI TYPU SCROLL
3.3.1. Obudowa
3.3.2. Sprężarki
3.3.3. Skraplacze
3.3.4. Wentylatory
3.3.5. Parowniki
3.4. DOBÓR AGREGATU DO SCHŁADZANIA WODY
3.4.1. Zasady i kryteria doboru agregatu do schładzania wody
3.4.2. Dobór zbiornika buforowego
3.4.3. Agregaty z wykorzystaniem wentylatorowej chłodnicy powietrznej
3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU
3.6. ZASADY PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI
3.7. AWARIE W AGREGATACH I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
3.7.1. Wprowadzenie
3.7.2. Charakterystyka agregatu do schładzania wody
3.7.3. Przyczyny niesprawności i awarii
3.7.3.1. Niewłaściwy dobór agregatu w fazie projektowania
3.7.3.2. Niewłaściwy montaż elementów instalacji
3.7.3.3. Niewłaściwy dobór i nastawy automatyki sterującej i zabezpieczającej
3.7.3.4. Niewłaściwe warunki eksploatacji
3.7.4. Najczęstsze awarie: objawy, przyczyny i metody napraw
3.7.5. Podsumowanie

4. REGULACJE PRAWNE – CZYNNIKI CHŁODNICZE
4.1. PODZIAŁ CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH
4.2. DEGRADACJA WARSTWY OZONOWEJ
4.3. EFEKT CIEPLARNIANY
4.3.1. Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego
4.3.2. Gazy „cieplarniane”
4.3.3. Skutki globalnego ocieplenia
4.4. WSKAŹNIKI EKOLOGICZNE OCENY CZYNNIKA
4.5. SKUTKI GLOBALNEGO OCIEPLENIA
4.6. PODSTAWY REGULACJI PRAWNYCH
4.7. REGULACJE PRAWNE DOT. SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ
4.7.1. Europejskie regulacje prawne
4.7.2. Polskie regulacje prawne
4.8. HARMONOGRAM WYCOFYWANIA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH Z GRUP CFC I HCFC
4.9. REGULACJE PRAWNE DOT. NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZÓW
4.9.1. Rozporządzenie Parlamentu oraz Komisji Europejskiej
4.10. PROJEKT USTAWY O NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZACH CIEPLARNIANYCH – NOWELIZACJA USTAWY O F-GAZACH NA DZIEŃ 15 MAJA 2010r 

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium