Poradnik

1. Co to jest przegrzanie i dochłodzenie czynnika chłodniczego. 

2 Jak sprawnie usuwać ewentualne usterki pompek skroplin REFCO COMBI

3 Prawidłowe napełnienie układu chłodniczego za pomocą parametru przegrzanie /dochłodzenie

 

Czy jesteś gotowy na ustawę F-gazową?

Informujemy iż z dniem wejścia w życie Ustawy F-gazową z dnia 15 maja 2015r.,( pełny tekst ustawy f-gazowej) nałożone zostały na serwisantów szereg wymogów.  Oprócz uzyskania koniecznego certyfikatu firma musi dysponować  odpowiednim wyposażeniem technicznym.

Minimalny zestaw narzędzi  reguluje rozporządzenie (Dz. U. 2015  i 2251 )

Lista narzędzi o którym mówi rozporządzenie obejmuje co najmniej:
1. Wyposażenie techniczne stosowane podczas sprawdzania pod względem wycieków, instalacji, konserwacji lub
serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz przy odzysku tych substancji lub gazów powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych
do środowiska.

2. Elektroniczny wykrywacz nieszczelności -Wyposażenie techniczne stosowane podczas sprawdzania pod względem wycieków urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane obejmuje przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum
5 g/rok, oraz w charakterze pomocniczym:
1) lampa UV + Barwnik zestaw do wykrywania nieszczelności metodą ultrafioletową;
2) wykrywacz nieszczelności w sprayu- płyny pieniące do wykrywania nieszczelności.

3. Wyposażenie techniczne stosowane przy instalacji oraz konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane obejmuje:
1) stację do odzysku czynnika chłodniczego;
2) węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub
fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia;
3) pompę próżniową przenośną umożliwiającą osiągnięcie ciśnienia równego lub niższego niż 270 Pa;
4) zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych substancji kontrolowanych
lub fluorowanych gazów cieplarnianych;
5) Butle 2-zaworowe - pojemniki ciśnieniowe dla każdego rodzaju wykorzystywanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego
i wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder
z wymienną skalą;
6) zestaw do lutowania twardego gazowy lub elektryczny;
7) przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych (amperomierz, woltomierz, omomierz).
4. Wyposażenie techniczne stosowane przy instalacji oraz konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych,
klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane w ilości powyżej
3 kg obejmuje dodatkowo:
1) wykrywacz nieszczelności -elektroniczny przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5 g/rok;
2) Reduktor azotu + butla zestaw do wykonywania prób szczelności, w tym butlę z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia;
3) Termometr- przyrząd do pomiaru temperatury od −20oC do +150oC o dokładności co najmniej ±1oC.

5. Wyposażenie techniczne stosowane przy odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych
z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane
gazy cieplarniane obejmuje:

1) przenośną stację do odzysku czynnika chłodniczego;
2) węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub
fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia;
3) butle ciśnieniowe dwuzaworowe dla każdego rodzaju odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu
cieplarnianego i wagę o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianych butli lub cylinder
z wymienną skalą;
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 2251
4) zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla odzyskiwanych substancji kontrolowanych
lub odzyskiwanych fluorowanych gazów cieplarnianych;
5) przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych (amperomierz, woltomierz, omomierz);
6) środki ochrony osobistej, w tym:
a) okulary ochronne,
b) rękawice ochronne.

Ponadto  ustawa wprowadza również obowiązek uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstw. Kiedy potrzebujemy ten certyfikat? Każda firma obsługująca, serwisująca, montująca oraz przeprowadzająca kontrolę szczelności instalacji chłodniczych napełnionych czynnikiem chłodniczym, a więc zarówno f-gazem, jak substancją kontrolowaną, musi posiadać taki certyfikat. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby fizyczne zajmujące się klimatyzacjami w niektórych pojazdach silnikowych, a więc w samochodach osobowych i dostawczych o masie własnej poniżej 1.205 kg. W ich wypadku wystarczy zaświadczenie o ukończeniu kursu, bez konieczności posiadania certyfi katu.

Co musi spełnić przedsiębiorca, by otrzymać certyfikat? Musi posiadać:

 • procedury prowadzenia działalności,
 • wdrożony system dokumentowania wykonywanych czynności wykonywanych przez certyfi kowany personel,
 • dysponuje odpowiednim wyposażeniem technicznym.

1. Co to jest Klimatyzacja?
Klimatyzacja pozwala na utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu, czyli nadanie powietrzu wymaganych parametrów (temperatura, wilgotność). Można nazwać klimatyzację ''uzdatnianiem powietrza wewnętrznego

W klimatyzatorach realizujących funkcje chodzenia typu „Split”, nadmiar ciepła absorbowany jest przez czynnik chłodniczy krążący w układzie. Proces chłodzenia przebiega w następujący sposób:

 • a. klimatyzator zasysa ciepłe powietrze z pomieszczenia
 • b. ciepłe powietrze wtłaczane jest na zimną chłodnicę
 • c. następuje proces schładzania i osuszania powietrza
 • d. zimne powietrze jest wdmuchiwane do pomieszczenia

Powtarzający się automatycznie cykl pozwala na utrzymanie żądanej, temperatury w pomieszczeniu.

Dzięki zastosowaniu systemu pompy ciepła klimatyzatory mogą realizować także funkcję grzania. Czynnik krążący w układzie pobiera ciepło z otoczenia i przekazuje je jednostce wewnętrznej umieszczonej w ogrzewanym pomieszczeniu. Powietrze wewnętrzne przetłaczane przez wentylatory odbiera ciepło od czynnika chłodniczego ulegając ogrzaniu. Cykl ten jest powtarzany.

Zasada działania klimatyzatora


2. Czy warto inwestować w klimatyzacje?
Klimatyzacja pozwala stworzyć warunki, w których człowiek czuje się najlepiej, z odpowiednią temperaturą i wilgotnością. Nowoczesne klimatyzatory wytwarzają czyste, zdrowe i świeże powietrze, usuwając z niego nadmiar wilgoci i zapobiegając pleśni. Wszystko to można osiągnąć bez przeciągów ani hałasu.

Podsumowując , klimatyzacja poprawia samopoczucie, zwiększa aktywność i kondycję, tak więc polepsza komfort pracy. Istnieje ścisły związek pomiędzy jakością pracy człowieka a temperaturą jego bezpośredniego otoczenia. Zbyt gorąca, zbyt zimna, lub zbyt wilgotna atmosfera z pewnością nie sprzyja wyższej efektywności pracy.

3. Jaki wybrać klimatyzator?
Wybór klimatyzatora powinien być przemyślany. Przewymiarowana moc klimatyzatora naraża Cię na straty materialne gdyż im większa moc tym jest on droższy, zbyt mała moc powoduję przegrzewanie się sprężarki a w konsekwencji jej uszkodzenie. Dobór klimatyzatora nie robi się przez telefon, wymagana jest wizyta instalatora.

Przy doborze klimatyzatora istotna jest powierzchnia pomieszczenia, ekspozycja na światło słoneczne, ilość oraz kierunek okien i drzwi, ilość przebywających w środku osób oraz wytwarzanie ciepła przez urządzenia elektrotechniczne.

Orientacyjnie przyjmuję się 100W mocy chłodniczej na 1m2 pomieszczenia, Najgorszym rozwiązaniem jest samodzielny zakup klimatyzatora w markecie. Najczęściej podawane wydajności nijak mają się do rzeczywistości słaba jakość wykonania i niska klasa sprawności spowoduje ze koszty użytkowania znacznie przewyższą koszt inwestycji lepszej klasy urządzenia.

Nasza firma nie podejmuję się montażu klimatyzatorów nieznanego pochodzenia i marki. Przed zakupem klimatyzatora warto skorzystać z rady fachowca z branży klimatyzacyjnej. Bardzo ważny jest również profesjonalny sposób montażu klimatyzatorów.

4. Jak wygląda montaż i ile trwa?
Gdzie szukać odpowiedniego fachowca do montażu instalacji klimatyzacyjnej?
Najlepiej z polecenia, ale jeżeli już sięgasz do książki telefonicznej to upewnij się, czy firma ma ku temu odpowiednie doświadczenie i czy klimatyzacja nie jest przypadkiem tylko dodatkiem. Musisz się zastanowić, czy chcesz zrobić klimatyzację dobrze, czy tanio. Wybór należy do ciebie.

Jak wygląda montaż?
W pomieszczeniu gdzie chcemy zamontować wybieramy najbardziej dogodne dla użytkownika miejsce montażu jednostki wewnętrznej. Należy tak zamontować aby strumień powietrza nie był skierowany w na miejsca gdzie spędzamy najwięcej czasu w pokoju (sofy, kanapy, biurka, itp) aczkolwiek każdy z oferowanych przez nas klimatyzatorów posiada możliwość płynnej regulacji kierunku nawiewu góra-dół, lewo-prawo.
Na zewnątrz budynku w zależności od warunków mocuje się do ściany specjalny wspornik na którym będzie stała jednostka zewnętrzna klimatyzatora, jednostka zewnętrzna może być też postawiona na balkonie, dachu.
Jednostka zewnętrzna i wewnętrzna łączona jest rurkami miedzianymi, aby to zrobić w ścianie zewnętrznej wiercony jest otwór o średnicy ok.7 cm który na koniec montażu jest oczywiście uszczelniany z obydwu stron.
Z tak zmontowanego układu klimatyzacji następnie odsysane jest powietrze pompą próżniową, sprawdzana jest szczelność połączeń i już można uruchomić klimatyzator.
Cała operacja trwa od 6 do 10 godzin, w zależności od stopnia komplikacji i odległości pomiędzy obydwiema częściami klimatyzatora.

5. Czy można zamontować klimatyzator samemu?
Tak, można, ale...we własnym zakresie nie jesteśmy w stanie usunąć z układu klimatyzacji powietrza i zawartej w nim wilgoci (bez pompy próżniowej), a która dość szybko może zniszczyć sprężarkę klimatyzatora. Bez posiadania odpowiednich urządzeń niemożliwe jest również połączenie obydwu części klimatyzatora rurkami miedzianymi gdyż mają one specjalne zakończenia.

Nie sprawdzimy też bez posiadania odpowiednich urządzeń szczelności układu i ciśnienia w nim, co może doprowadzić do wycieku czynnika chłodniczego a następnie spadku skuteczności klimatyzacji do 0 i uszkodzenia sprężarki. Należy również pamiętać o zachowaniu pewnych zasad montażu, odpowiednich spadków itp I oczywiście samodzielny montaż klimatyzatora jest równoznaczny z utratą gwarancji. Dlatego przed decyzją czy zamontować klimatyzator samemu mocno się zastanów.

6. Jak często należy przeprowadzać konserwacji klimatyzatora?
Każdy użytkownik klimatyzatora powinien wiedzieć nie tylko jak jego właściwie użytkować, ale także jak o niego zadbać, aby jak najdłużej cieszyć się z wygody jego posiadania. Należy pamiętać, że w celu zapewnienia właściwych warunków eksploatacji klimatyzatora a także jego maksymalnej skuteczności działania konieczne jest dokonywanie okresowych przeglądów eksploatacyjnych i konserwacji. W tym celu konieczne jest skontaktowanie się z serwisantem posiadającym ku temu odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Nie próbuj robić tego sam. Przy nieumiejętnym czyszczeniu można narazić się na skaleczenie, a nawet na porażenie prądem elektrycznym. Nieautoryzowane przeglądy eksploatacyjne grożą również utratą gwarancji na urządzenie.

W celu dokonania niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. Jeżeli klimatyzator jest na gwarancji, w przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z jego gwarancji.

Przeglądy konserwacyjne klimatyzatorów obejmują:

 • - czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
 • - czyszczenie lameli parownika i skraplacza
 • - sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i dopełnienie freonem jeżeli to wskazane
 • - sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych
 • - sprawdzenie szczelności układu odprowadzania skroplin
 • - sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych
 • - sprawdzenie działania urządzeń sterujących

Należy przyjąć że w przypadku częstego korzystania z klimatyzacji, zarówno podczas chłodzenia jak i ogrzewania czyszczenie powinno być przeprowadzone co najmniej raz do roku (wskazane 2 razy).
Filtr siatkowy i węglowy może być czyszczony samodzielnie przez użytkownika, natomiast odkażanie należy zlecić serwisowi klimatyzacji.

7. Jakie są koszty eksploatacji klimatyzatora jak dużo energii pobiera?
Koszty eksploatacji urządzenia klimatyzacyjnego odgrywają również ogromną rolę przy jego zakupie. Przed zakupem najlepiej sprawdzić współczynnik COP - stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze. Powinien przekraczać liczbę 3, niestety często oferowane przez markety klimatyzatory mają współczynnik mocno, poniżej 3 co w konsekwencji znacząco zwiększa koszty użytkowania.

Nie chcąc być zaskoczonym wysokim rachunkiem za energię elektryczną sprawdźmy wcześniej ile mocy pobiera nasz klimatyzator i czy na taki wydatek nas stać. Najprościej jest wykonać mało skomplikowane działania matematyczne dzieląc moc chłodniczą klimatyzatora przez 3 i mnożąc przez 0,36 groszy (przykładowy koszt 1 kwh). W ten sposób obliczymy koszt pracy urządzenia pracującego rzez jedną godzinę.

Przykładowo:
7 kW : 3=2,33 kW x 0,36 gr/kWh = 0,84 gr/h Dalej mnożąc wynik przez ilość godzin w miesiącu mamy obraz naszych wydatków. Aby zredukować koszty związane z poborem energii elektrycznej przez klimatyzator w jednostkach zewnętrznych urządzeń typu split zastosowano technologię inwerterową. Inwerter ma wpływ na szybsze osiągnięcie temperatury potrzebnej do ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Zmniejsza czas rozruchu sprężarki o 1/3 co w konsekwencji pozwala na zmniejszenie zużycia energii o 30%. Klimatyzator wyposażony w inwerter niestety jest droższy, ale na dłuższą metę jest to zakup bardzo wskazany

8. Dlaczego moc grzewcza jest tak wysoka a jednoczenie jest tak niski pobór prądu?
Klimatyzatory do ogrzewania wykorzystują pompę ciepła (odzysk ciepła z otoczenia), Pompa ciepła znajduje się w klimatyzatorze, który można zastosować zarówno do chłodzenia, jak i grzania. Zasadą działania pompy ciepła jest to, że może ona odwrócić proces przenoszenia ciepła z jednego miejsca w inne. Pompa ciepła umożliwia odwrócenie cyklu obiegu czynnika chłodniczego. Pompa ciepła pobiera energię z zewnątrz i przenosi ciepło do pomieszczenia. Taka zasada działania utrzymuje się nawet w bardzo zimne dni z temperaturami do -5°C, -10°C lub -15°C, w zależności od używanego systemu klimatyzacyjnego.
Tak, więc urządzenia z pompą ciepła zastępują system grzewczy i pozwalają chłodzić i ogrzewać pomieszczenie tym samym urządzeniem, co przynosi oszczędności w całorocznych kosztach i zużyciu energii.
Pompa ciepła daje zyski ciepła w stosunku 3:1 lub więcej. Oznacza to, że na każdą jednostkę energii zużytą przez pompę ciepła przypadają przynajmniej 3 jednostki uzyskanego ciepła. Prąd pobierany z sieci podczas pracy klimatyzatora zużywany jest jedynie do pracy podzespołów - sprężarki, wentylatora, elektroniki, w klimatyzatorze nie ma żadnej grzałki elektrycznej.


9. Czy klimatyzacja może być przyczyna groźnych chorób i przeziębień?
Oprócz plusów klimatyzacja niesie również za sobą pewne niedogodności, o czym użytkownik powinien pamiętać. Nieczyszczona i niekonserwowana staje się siedliskiem wszelkiej maści bakterii, co może doprowadzić do poważnych chorób. Na to jedynym lekarstwem jest tylko okresowe czyszczenie urządzenia przez autoryzowanych serwisantów.

Bardzo istotnym czynnikiem, zwłaszcza przy nasilonym upale, jest utrzymywanie różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz nieprzekraczającej 8C. Gdy okres przebywania ludzi w klimatyzowanym pomieszczeniu jest krótszy niż 3 godziny, różnica temperatur nie powinna przekraczać 5oC. Związane jest to z koniecznością aklimatyzacji ludzi do warunków otoczenia.

Zależnie od indywidualnych możliwości montażu i preferencji użytkownika klimatyzator powinien być tak zlokalizowany, by ruch powietrza był jak najmniej odczuwalny.

Wskazane jest, aby klimatyzator pracował przy najniższych prędkościach nawiewu powietrza chłodzącego. Reasumując, właściwie dobrana klimatyzacja poprawi warunki panujące w pomieszczeniu nie przyczyniając się do przeziębień przebywających w nim osób.

10. Czy klimatyzatorem mogę ogrzewać pomieszczenie?
Obecnie większość klimatyzatorów posiada funkcję grzania, jednak przy zakupie klimatyzatora należy zwrócić uwagę na zakres pracy klimatyzatora podany przez producenta, najczęściej jest to temperatura zewnętrzna -5C dla droższych urządzeń -20C. Niestety wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, spada efektywność pracy urządzenia.

Zaleca się używanie klimatyzatora do grzania dla temperatur zewnętrznych powyżej +5C

11. Co to jest Inverter?
Inwerter stopniowo zwiększa swoją moc w zależności od wydajności potrzebnej do ochłodzenia lub ogrzania pomieszczenia. Działanie jednostki bez inwertera można porównać do włączania i wyłączania lampy. Włączenie tego typu urządzenia powoduje uruchomienie na pełnej mocy. Inwertor-oznacza to że sprężarka nie włącza się cyklicznie, lecz działa zależnie od zapotrzebowania mocy. Jednocześnie uzyskując mniejszy hałas oraz niższe zużycie energii.
Technologia inwerterowa wbudowana jest w jednostkę zewnętrzną .

12. Typowe uszkodzenia sprężarek klimatyzatorów samochodowych Tadeusz KAPUSTA, Łukasz KRZESŁOWSKI

Typowe uszkodzenia sprężarek klimatyzatorów samochodowych Tadeusz KAPUSTA, Łukasz KRZESŁOWSKI

Układ klimatyzacji samochodowej kojarzy się nierozłącznie z komfortem cieplnym i bezpieczeństwem jazdy kierowcy i pasażerów. Zadaniem takiego układu jest nie tylko podgrzanie dostarczanego do wnętrza pojazdu powietrza, ale również w razie konieczności schłodzenie i osuszenie tego powietrza dla uzyskania odpowiedniej temperatury i wilgotności w stosunku do warunków otoczenia. Obniżenie temperatury zapewnia układ chłodzący składający się z następujących elementów: sprężarka, skraplacz, element dławiący i parownik. W skład układu wchodzą oczywiście elementy sterujące oraz zapewniające prawidłowy obieg czynnika chłodniczego i oleju w układzie.

W układzie chłodzącym elementem napędowym jest sprężarka, której zadaniem jest przemieszczanie czynnika z części niskociśnieniowej (z parownika) do części wysokociśnieniowej (skraplacza).

Sprężarki samochodowe układów klimatyzacyjnych

Z wielu istniejących konstrukcji sprężarek, w samochodowych układach klimatyzacyjnych wykorzystywane są trzy typy:

 • tłokowe
 • łopatkowe
 • spiralne (scroll)

Sprężarki tłokowe

Rys. 1.Wał napędowy z wychylną tarczą napędową

W każdym cylindrze sprężarki tłokowej odbywa się pełen cykl sprężania polegający na tym, że para czynnika chłodniczego o niskim ciśnieniu jest zasysana do cylindra przez zawór ssawny, a następnie poprzez zmniejszenie objętości roboczej cylindra zwiększane jest ciśnienie czynnika chłodniczego. Po osiągnięciu pewnego ciśnienia otwiera się zawór tłoczny, którym sprężony czynnik chłodniczy przepływa do skraplacza. W zależności od żądanej wydajności, sprężarki mogą być jedno lub wielocylindrowe, budowane w różnych układach konstrukcyjnych. W układach klimatyzacyjnych stosowane są coraz częściej sprężarki tłokowe, w których elementem napędowym tłoków jest wychylna tarcza napędowa będąca częścią wału napędowego (rys. 1). 
  Rys. 2. Skrajne położenia krzywki i tłoków sprężarki o zmiennej pojemności skokowej: a) ustawienie krzywki przy max wydajności, b) ustawienie krzywki przy min wydajności, c) położenie tłoków przy max wydajności, d) położenie tłoków przy min wydajności

Sprężarki tłokowe o zmiennej pojemności skokowej

Sprężarki tłokowe o zmiennej pojemności skokowej stosowane są w układach klimatyzacyjnych, w których sprężarka pracuje w sposób ciągły. W zależności od zapotrzebowania na czynnik chłodniczy następuje zmiana pojemności skokowej sprężarki dostosowując się do warunków pracy układu. Elementem napędzającym tłoki jest skośna krzywka tarczowa. Zmiana kąta nachylenia krzywki powoduje zmianę pojemności skokowej, a co za tym idzie, zmienia ilość czynnika chłodniczego wprowadzanego do skrzyni korbowej sprężarki. Kąt nachylenia krzywki jest zależny zarówno od ciśnienia ssania, które zmienia się w zależności od temperatury parownika, a także od prędkości obrotowej sprężarki.


 
  Sprężarki łopatkowe(...) Rys. 3. Sprężarka łopatkowa

Sprężarki spiralne (SCROLL)
    Uszkodzenia sprężarek

Sprawność układu klimatyzacji samochodowej w dużej mierze zależy od wewnętrznej sprawności sprężarki i układu przeniesienia napędu. Uszkodzenia sprężarek mogą mieć charakter mechaniczny lub elektryczno - elektroniczny.

Typowym uszkodzeniem mechanicznym jest zużywanie się powierzchni ciernych sprzęgła sprężarki. Szczelina pomiędzy tarczą zabieraka a kołem pasowym powinna zawierać się pomiędzy 0,2÷0,3 mm. Na skutek ścierania powierzchni ciernych sprzęgła szczelina ta może ulec powiększeniu. Pole elektromagnetyczne wytworzone przez cewkę sprzęgła jest wtedy zbyt słabe aby spowodować odpowiedni nacisk tarczy zabieraka sprzęgła. Następuje zatem poślizg tarczy po kole pasowym. Oba elementy wykonane ze są stali i trąc o siebie wydzielają dużą ilość ciepła. Wzrost temperatury na sprzęgle powoduje uszkodzenia łożyska koła pasowego, cewki elektrosprzęgła jak również może spowodować uszkodzenie samej dławnicy sprężarki. Podobne w skutkach uszkodzenia powstają w przypadku nie używania układu klimatyzacji przez dłuższy czas (np. zimą). Powstanie korozji na elementach ciernych sprzęgła powoduje, że po uruchomieniu takiej sprężarki będzie powstawał poślizg z wydzieleniem dużej ilości ciepła (rys. 6).
(...)

Rys. 6.Korozja na powierzchni ciernej sprzęgła

 

 
Rys. 13.Łączenia części korpusu


Podsumowanie

Uszkodzenia sprężarek samochodowych są oczywistą i podstawową przyczyną awarii całego układu klimatyzacji. Przedstawione wyżej przypadki uszkodzeń wiążą się zarówno ze złą lub brakiem obsługi, ze zużyciem się poszczególnych elementów, jak również warunków pracy całego układu. Bywają uszkodzenia np. w postaci zatarcia sprężarki spowodowanych wadą fabryczną lub nawet konstrukcyjną. Na naszym rynku pojawiła się seria sprężarek samochodowych, które nie wytrzymywały dłuższej pracy niż trzy miesiące. Okazało się, że powodem uszkodzeń był źle dobrany materiał układu korbowo - tłokowego sprężarki.

B.Gaziński, J.Jóźwiak, L.Kłos: Uszkodzenia sprężarek samochodowych agregatów chłodniczych. Chłodnictwo 9/2008

Schemat
<iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/PacP_YGZibo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium